Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam školiteľov

prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc.

doc. MUDr. Desanka Výbohová, PhD.

doc. MVDr. Soňa Bálentová, PhD.