Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Garančná skupina

prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.
doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc.
doc. MUDr. Desanka Výbohová, PhD.