Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam školiteľov

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc.

prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc. 

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD.

doc. MUDr. Róbert Vyšehradský, PhD.

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD.

doc. MUDr. Oto Osina, PhD.

doc. MUDr. Ivan Kocan, CSc.

doc. Mgr. Marián Grendár, PhD.

doc. Ing. Viera Jakušová, PhD.

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.