Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam školiteľov

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc.

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott Ric, MHA

doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.

doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.

doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD. et PhD., MBA, MHA

doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.

doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.

doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.

doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.