Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam školiteľov

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.

prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.

prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc.

prof. MUDr. Albert Stránsky, CSc.

prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.

prof. MUDr. Renata Péčová, PhD.

prof. MUDr. Michal Javorka, PhD.

doc. MUDr. Marian Kollárik, PhD.

 

prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

prof. MUDr. Daniela Mokrá, PhD.

doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD.

Mgr. Alžbeta Kráľová Trančíková, PhD.

Mgr. Roman Holič, PhD.