Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam školiteľov

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

prof. RNDr. Ján Lehotský, CSc.

prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.

prof. MUDr. Marián Adamkov, PhD.

prof. RNDr. Peter Račay, PhD.

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

doc. RNDr. Anna Drgová, CSc.

doc. Mgr. Eva Babušíková, PhD.

doc. Mgr. Monika Kmeťová Sivoňová, PhD.

doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD.

doc. RNDr. Tatiana Matáková, PhD.

 

doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.  

doc. RNDr. Jozef Hatok, PhD.

Ing. Peter Bystrický, PhD.

doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr. rer. nat.

RNDr. Oliver Štrbák, PhD.

Mgr. Henrieta Škovierová, PhD.

Mgr. Radovan Murín, PhD.

 

doc. RNDr. Jana Muchová, PhD.

doc. PharmDr. Vladimír Jakuš, PhD.

doc. Ing. Viera Žitňanová, CSc.

doc. Ing. Oľga Križanová, DrSc.

Ing. Zdena Sulová, DrSc.