Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Garančná skupina

prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.
doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.
doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD.