Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam školiteľov

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. 

prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.

doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD.