Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam školiteľov

prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD. 

prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.

prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mimoriadny profesor

doc. MUDr. Milan Dragula, PhD., mimoriadny profesor

doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.

doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.

doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.

doc. MUDr. Stanislav Czudek, CSc.

doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.

doc. MUDr. Jan Krhut, PhD.

doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD.

doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.

doc. MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD.

prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.