Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Garančná skupina

prof. MUDr.  Rudolf Hyrdel, CSc.
doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., mim. prof. 
doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.