Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam školiteľov

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

doc. MUDr. Jozef Višňovský, CSc., mimoriadny profesor

doc. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc., mimoriadny profesor

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.

doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.