Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Komisia pre štátne skúšky

MenoPracovisko

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

predseda

JLF UK Martin
doc. MUDr. Jozef Višňovský, CSc., mim. prof. JLF UK Martin
doc. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc., mim. prof. JLF UK Martin
doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD. JLF UK Martin
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. JLF UK Martin
prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. JLF UK Martin
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. JLF UK Martin
doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Imrich Žigo, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Kristína Biskupská BoďováJLF UK Martin
MUDr. Miroslav Haško, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Erik Kúdela, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Ivana Kapustová, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Iveta Švecová, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Pera Móricová, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Jana Siváková, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Petra Šumichrastová, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Peter Szépe, CSc. UN Martin
MUDr. Štefan Krivuš, PhD. UN Martin
MUDr. Stanislava Richterová, PhD. UM Martin
MUDr. Sivetsre Galo, PhD. ISCARE, a.s. Martin
prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc. LF UK Bratislava
prof. MUDr. Karol Holomáň, CSc. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Ivan Hollý, PhD. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, PhD. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Miroslav Redecha, PhD. LF UK Bratislava
prof. MUDr. Štefan Lukačín, PhD. LF UPJŠ Košice - Šaca
doc. MUDr. Vladimír Kraus, PhD. LF UPJŠ Košice - Šaca
doc. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPHLF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD. FNsP Bratislava - Ružinov
doc. MUDr. Igor Rusňák, PhD. UN Bratislava
doc. MUDr. Peter Štencl, CSc. UN Bratislava
prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc. NsP Nitra
prof. MUDr. Radovan Pilka, CSc. FN Olomouc