Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Garančná skupina

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
doc. MUDr. Jozef Višňovský, CSc., mim. prof. 
doc. MUDr. Pavol Žúbor, PhD.
doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.