Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Komisia pre štátne skúšky

MenoPracovisko

prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

predseda

JLF UK Martin
prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. JLF UK Martin
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. JLF UK Martin
prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc. JLF UK Martin
doc. MUDr. Milan Dragula, PhD., mim. prof. JLF UK Martin
doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof. JLF UK Martin
doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD. JLF UK Martin
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc. LF UK Bratislava
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Marián Vician, CSc. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Luděk Vrtík, CSc. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Marek Čambal, PhD. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Ján Škultéty, CSc. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Ján Koller, CSc. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc. LF UK Bratislava
prof. MUDr. Jozef Radoňák, CSc. LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Ladislav Valanský, CSc. LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Vincent Nagy, PhD. LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Július Vajó, CSc. LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Juraj Bober, CSc. LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc. SZÚ Bratislava
doc. MUDr. Roman Benej, PhD. SZU Bratislava
prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD. NsP Banská Bystrica
doc. MUDr. Ján Trnka, CSc. UNB Bratislava
MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.FN Prešov
doc. MUDr. Tomáš Skalický, PhD. FN Plzeň a LF UK 
prof. MUDr. Vladislav Třeska, DrSc. FN Plzeň a LF UK
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. LF OU Ostrava
doc. MUDr. Stanislav Czudek, CSc.

LF OU Ostrava

prof. MUDr. Peter Bachleda, CSc. LF Olomouc
MUDr. Jiří Froněk, PhD., FRCSIKEM Praha