Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Garančná skupina

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.
doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.
doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD.