Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam školiteľov

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin 

doc. MUDr. Ján Staško, PhD., mim. prof.  

doc. MUDr. Margita Belicová, PhD.

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.

prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.

prof. MUDr. Mária Sziálgyiová, CSc.

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.

prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.

doc. MUDr. Ivan Režňák, CSc., mimoriadny profesor

doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.

doc. MUDr. Milan Ochodnický, CSc.

doc. MUDr. Róbert Vyšehradský, PhD.

doc. MUDr. Oto Osina, PhD.

doc. MUDr. Ľubomír Vladár, CSc.

doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.

doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.