Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Komisia pre štátne skúšky

MenoPracovisko

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin

predseda

JLF UK Martin
prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc. JLF UK Martin
prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. JLF UK Martin
prof. MUDr. Peter Hyrdel, CSc. JLF UK Martin
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc. JLF UK Martin
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. JLF UK Martin
prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc. JLF UK Martin
prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc. JLF UK Martin
doc. MUDr. Marhita Belicová, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Milan Ochodnický, CSc. JLF UK Martin
doc. MUDr. Oto Osina, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc. JLF UK Martin
doc. MUDr. Ján Staško, PhD., mim. prof.JLF UK Martin
doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Ľubomír Vladár, CSc. JLF UK Martin
doc. MUDr. Róbert Vyšehradský, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD. UNM Martin
MUDr. Emília Flochová, PhD. UNM Martin
MUDr. Marta Horáková, PhD. UNM Martin
MUDr. Jan Hudeček, PhD.UNM Martin
MUDr. Juraj Chudej, PhD. UNM Martin
MUDr. Miloš Kňazeje, PhD. UNM Martin
MUDr. František Kovář, PhD. UNM Martin
MUDr. Pavel Makovický, PhD. UNM Martin
MUDr. Renáta Michalová, PhD. UNM Martin
MUDr. Beatrice Škapcová, PhD. UNM Martin
MUDr. Viera Tomášková, PhD. UNM Martin
MUDr. Ľubica Váleková, PhD. UNM Martin
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc. LF UK Bratislava
prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc. LF UK Bratislava
prof. MUDr. Ján Murín, CSc. LF UK Bratislava
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.LF UK Bratislava
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc. LF UK Bratislava
prof. MUDr. Anna Remková, DrSc. Hemomedika Bratislava
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD. LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc. SZU Bratislava
doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD. Hemomedika Košice
doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD. LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. NEDU, a.s. Ľubochňa
doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy
MUDr. Viera Kissová, PhD. FN Nitra
prof. MUDr. Pavel Horák, PhD. LF UP Olomouc
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. FN Motol Praha
prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. LF KU Hradec Králové
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. LF MU Brno
doc. MUDr. Věra Krčová, CSc. LF UP Olomouc
doc. MUDr. Marie Nakládalová, PhD. LF UP Olomouc