Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Garančná skupina

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin
doc. MUDr. Ján Staško, PhD., mim. prof. 
doc. MUDr. Margita Belicová, PhD.