Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam školiteľov

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.

prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.

prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc.

prof. MUDr. Albert Stránsky, CSc.

doc. MUDr. Michal Javorka, PhD.

doc. MUDr. Marian Kollárik, PhD.

doc. MUDr. Renata Péčová, PhD.

doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

doc. MUDr. Daniela Mokrá, PhD.

doc. MUDr. Jana Plevková, PhD.

doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD.