Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam školiteľov

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

prof. RNDr. Ján Lehotský, CSc.

prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.

prof. MUDr. Marián Adamkov, PhD.

prof. RNDr. Peter Račay, PhD.

doc. RNDr. Anna Drgová, CSc.

doc. Mgr. Eva Babušíková, PhD.

doc. Mgr. Monika Kmeťová Sivoňová, PhD.

doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD.

doc. RNDr. Erika Halašová, PhD.

doc. MUDr. Martin Péč, PhD., mimoriadny profesor

doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.  

doc. RNDr. Jana Muchová, PhD.

doc. PharmDr. Vladimír Jakuš, PhD.

doc. Ing. Viera Žitňanová, CSc.

doc. Ing. Oľga Križanová, DrSc.

Ing. Zdena Sulová, DrSc.