Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborová komisia

MenoPracovisko

prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.

 

predseda OK

Ústav lekárskej biofyziky JLF UK Martin

č.tel.:043/4221422

e-mail: jakusjfmed.uniba.sk  

prof. MUDr. Albert Stránsky, CSc. Ústav lekárskej biofyziky JLF UK Martin
doc. MUDr. Ivan Režňák, CSc., mim. prof. Klinika nukleárnej medicíny JLF UK a UNM Martin
doc. Ing. Ingrid Tonhajzerová, PhD. Ústav fyziológie JLF UK Martin
doc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.Ústav lekárskej biofyziky JLF UK Martin
doc. MUDr. Oto Osina, PhD. Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK Martin 
prof. Ing. Klára Čápová, PhD. Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita Žilina
prof. Ing. Ivo Čáp, CSc. Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita Žilina
doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof. Ústav lekárskej biofyziky LF UPJŠ Košice