Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam školiteľov

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.

doc. MUDr. Oto Osina, PhD.

doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.

doc. MUDr. Milan Ochodnický, CSc.

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.