Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborová komisia

MenoPracovisko

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.

predseda OK

I. Interná klinika JLF UK a MFN Martin

č.tel.:043/4203485

e-mail: galajdajfmed.uniba.sk

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. Ústav farmakológie JLF UK Martin
prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.Klinika TBC a pľúcnych chorôb JLF UK a UNM Martin
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD, FESSO Neurologická klinika JLF UK a UNM Martin
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. Psychiatrická klinika JLF UK a UNM Martin 
doc. MUDr. Juraj Mokrý,PhD. Ústav farmakológie JLF UK Martin
doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD. Farmakologický úsatv LF UK Bratislava
doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc. Oddelenie preventívnej a experimentálnej farmakoterapie SZU Bratislava