Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam školiteľov

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

prof. MUDr. František Novomeský, PhD.

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.

doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD.