Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam školiteľov

prof. MUDr. Beata Sániová, PhD.

prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.

doc. MUDr. Milan Dragula, PhD., mim. prof.

doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.

doc. MUDr. Roman Záhorec, PhD.

doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.

doc. MUDr. Milan Minarik, PhD.