Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborová komisia

MenoPracovisko

prof. MUDr. Beata Sániová, PhD.

predsedníčka OK 

Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM Martin

č.tel.: 043/4135001

e-mail.: saniovajfmed.uniba.sk

prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc. Ústav lekárskej biochémie JLF UK Martin
doc. MUDr. Mila Dragula,PhD., mim. prof. Klinika detskej chirurgie JLF UK a UNM Martin
MUDr. Stanislava Richterová, PhD. Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM Martin

doc. MUDr. Milan Minarik, PhD.

podpredseda OK

Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM Martin
doc. MUDr. Roman Záhorec, PhD. Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave 
doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.   Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a UN Košice