Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Komisia pre štátne skúšky

MenoPracovisko

prof. MUDr. Beata Sániová, PhD.

predsedníčka

JLF UK Martin
prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. JLF UK Martin
prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc. JLF UK Martin
prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc. JLF UK Martin
doc. MUDr. Milan Dragula, PhD., mim. prof. JLF UK Martin
doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Stanislava Richterová, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Milan Minarik, PhD. UNM Martin
doc. MUDr. Roman Záhorec, PhD. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. FN OU Ostrava