Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Garančná skupina

prof.  MUDr. Beata Sániová, PhD.
doc. MUDr. Milan Dragula, PhD., mim. prof.
doc. MUDr. Roman Záhorec, PhD.