Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborová komisia

Meno Pracovisko

prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

 

predseda OK

Dermatovenerologická klinika JLF UK a UNM Martin

č.tel.: 043/4203484

e-mail: jpecjfmed.uniba.sk  

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM Martin
doc. MUDr. Eva Minariková, PhD. Dermatovenerologická klinika JLF UK a UNM Martin
doc. MUDr. Renáta Péčová, PhD. Ústav patologickej fyziológie JLF UK Martin
doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD. Ústav nelekárskych študijných programov JLF UK Martin
doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc. I. Interná klinika JLF UK a UNM
doc. MUDr. Martin Péč, PhD., mim. prof. Ústav lekárskej biológie JLF UK Martin
doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD. Detská dermatovenerologická klinika LF UK Bratislava
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD. Dermatovenerologická klinika LF UK Bratislava
MUDr. Peter Osuský, CSc. Dermatovenerologická klinika LF UK Bratislava
doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD. Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP Bratislava
MUDr. Klára Martinásková, PhD. Dermatovenerologické oddelenie FNsP J.A.Reimana Prešov