Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Komisia pre štátne skúšky

MenoPracovisko

prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

predseda

JLF UK Martin
prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. JLF UK Martin
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. JLF UK Martin
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin JLF UK Martin
prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. JLF UK Martin
doc. MUDr. Eva Minariková, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Renáta Péčová, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc. JLF UK Martin
doc. MUDr. Martin Péč, PhD., mim. prof. JLF UK Martin
doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD. JLF UK Martin
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD. LF UK Bratislava
prof. MUDr. Pavel Babál, PhD. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Dana Švécová, PhD. LF UK Bratislava
MUDr. Peter Osuský,PhD. LF UK Bratislava
prof. MUDr. Peter Arenberger, DrSc. 3. LF UK Praha
prof. MUDr. Jana Hercogová,PhD. 2. LF KU Praha
prof. MUDr. Vladimír Vašku, PhD. LF MU Brno
doc. MUDr. Karel Ettler, PhD. LF KU Hradec Králové
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD. FNsP Banská Bystrica
MUDr. Klára Martinásková, PhD. FNsP J.A. Reimana Prešov