Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam školiteľov

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD, FESSO

doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.