Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborová komisia

MenoPracovisko

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD, FESSO

 

predseda OK

Neurologická klinika JLF UK a UNM Martin

č.tel.: 043/411005; VOIP: 41719

email: kurcaunm.sk

prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.

Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM Martin

doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc. I. Interná klinika JLF UK a UNM Martin
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. Psychiatrická klinika JLF UK a UNM Martin
doc. MUDr. Božena Piťhová, CSc. Neurologická klinika JLF UK a UNM Martin
MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD. Neurologická klinika JLF UK a UNM Martin
prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD. I. Neurologická klinika LF UK a UN Bratislava
prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD. II. Neurologická klinika LF UK a UN Bratislava
doc. MUDr. Pavol Kučera, PhD. I. Neurologická klinika LF UK a UN Bratislava
doc. MUDr. Peter Valkovič, PhD. II. Neurologická klinika LF UK a UN Bratislava
prof. MUDr. Ján Benetin, CSc. Neurologická klinika SZU Bratislava
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. Neurologická klinika LF UPJŠ Košice