Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Komisia pre štátne skúšky

MenoPracovisko

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO

predseda

JLF UK Martin
doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc. JLF UK Martin
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. JLF UK Martin
prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.JLF UK Martin
MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Božena Piťhová, CSc. UNM Martin
prof. MUDr. Tibor Turčáni, PhD. LF UK Bratislava
prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD. LF UK Bratislava 
doc. MUDr. Pavol Kučera, PhD. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Peter Valkovič, PhD. LF UK Bratislava
doc. MUDr. Branislav Kollár, PhD. LF UK Bratislava
prof. MUDr. Ján Benetin, CSc. SZU Bratislava
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD. LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Ján Mareš, PhD. LF UP Olomouc