Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam školiteľov

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc.

prof. MUDr. Alexander Jurko, DrSc.

doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.

doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.

doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.

doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA

doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.