Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborová komisia

Meno Pracovisko

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

 

predseda OK

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM Martin

č.tel.: 043/4132450

e-mail: banovcinjfmed.uniba.sk

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.Neonatologická klinika JLF UK a UNM Martin
prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc.

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM Martin

doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBAKlinika detí a dorastu JLF UK a UNM Martin
doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM Martin

doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM Martin

doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM Martin

MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM Martin

MUDr. Hana Kolarovszká, PhD. Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM Martin
MUDr. Jaroslav Fábry, PhD. Šrobárov ústav detskej TBC a RCH Dolný Smokovec
doc. MUDr. Katarína Maťašová,PhD. Neonatologická klinika JLFUK a UNM Martin
doc. MUDr. Oľga Červeňová, CSc. I. Detská klinika DFNsP Bratislava
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof. Detská klinika Nemocnice Sv. Cyrila a Metoda Bratislava
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof. II. Klinika detí a dorastu LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc. Národný endokrinologický ústav Ľubochňa
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. Detská klinika LF UP Olomouc
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. I. Detská interná klinika LF MU Brno