Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Komisia pre štátne skúškyMenoPracovisko

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

predseda

JLF UK Martin
prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. JLF UK Martin
prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc. JLF UK Martin
doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.  JLF UK Martin
doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBAJLF UK Martin
doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD. JLF UK Martin
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Peter Ďurdík, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Hana Kolarovszká, PhD. JLF UK Martin
MUDr. Martina Maťašová, PhD. UNM Martin 
MUDr. Jaroslav Fábry, PhD. ŠÚDTaRCH Dolný Smokovec
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. LF UP Olomouc
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. LF MU Brno
doc. MUDr. Oľga Červeňová, CSc. DFNsP Bratislava
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.SZÚ Bratislava
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof. LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc. NEDÚ Ľubochňa
doc. MUDr. Vladimír Pohanka, PhD., MPH, FCCPLF SZU Poprad
MUDr. Ján Kovaľ, PhD. FNsP Prešov