Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Garančná skupina

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.
doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.