Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Akreditované študijné programy 2009

V tabuľke sú uvedené názvy študijných programov akreditovaných podľa Zákona č. 131/2002 Z.z., ktoré boli priznané na základe rozhodnutia podpredsedu vlády a ministra školstva SR zo dňa 9.9.2009 po komplexnej akreditácii a nové študijné programy akreditované v r. 2011.

Štúdijný program             

Forma

štúdia

Dĺžka

štúdia

Akad.

titul

Časové obmedzenie

7.1.3. normálna a patologická fyziológia

D/E

4/5

PhD.

bez časového obmedzenia

7.1.4. vnútorné choroby

D/E

4/5

PhD.

bez časového obmedzenia

7.1.7. chirurgia

D/E

4/5

PhD.

s časovým obmedzením do 31. augusta 2015

7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo

D/E

4/5

PhD.

bez časového obmedzenia

7.1.10. pediatria

D/E

4/5

PhD.

bez časového obmedzenia

7.1.11. neurológia

D

4

PhD.

s časovým obmedzením do 31. augusta 2015

7.1.11. neurológia

E

5

PhD.

s časovým obmedzením do 31. augusta 2016

7.1.13. dermatovenerológia

D/E

4/5

PhD.

bez časového obmedzenia

7.1.20. anestéziológia a resuscitácia

D/E

4/5

PhD.

bez časového obmedzenia

7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo

D/E

4/5

PhD.

bez časového obmedzenia

7.1.26. klinická farmakológia

D/E

4/5

PhD.

bez časového obmedzenia

7.1.27. lekárska biofyzika

D/E

4/5

PhD

bez časového obmedzenia

7.3.2. farmakológia

D

4

PhD.

s časovým obmedzením do ukončenia komplexnej akreditácie

7.3.2. farmakológia

E

5

PhD.

bez časového obmedzenia

7.4.2. verejné zdravotníctvo

D/E

4/5

PhD.

bez časového obmedzenia

7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia

D

4

PhD.

s časovým obmedzením do 31. augusta 2018

7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia

E

5

PhD.

s časovým obmedzením do 31. augusta 2019