Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rada študijného programu

Názov Rady pre študijné programy

RŠP pre vnútorné choroby

Študijný odbor

všeobecné lekárstvo

Študijné programy (názov, stupeň, forma):

vnútorné choroby (3. stupeň, denná, SK)

vnútorné choroby (3. stupeň, externá, SK)

vnútorné choroby (3. stupeň, denná, EN)

vnútorné choroby (3. stupeň, externá, EN)

Garant (predseda):

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin

Spolugarant:

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.

Spolugarant:

prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

Člen za študentov:

MUDr. Martin Jozef Péč

Člen za zamestnávateľov:

MUDr. Pavel Makovický, PhD.