Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Komisia pre štátne skúšky

Meno

Pracovisko

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin

predseda

JLF UK Martin

prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.

JLF UK Martin

prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.

JLF UK Martin

prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.

JLF UK Martin

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.

JLF UK Martin

prof. MUDr. Peter Hyrdel, CSc.

JLF UK Martin

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.

JLF UK Martin

prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

JLF UK Martin

doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.

JLF UK Martin

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

JLF UK Martin

doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.

JLF UK Martin

doc. MUDr. Peter Bánovčin, PhD.

JLF UK Martin

doc. MUDr. Milan Ochodnický, CSc.

JLF UK Martin

doc. MUDr. Oto Osina, PhD.

JLF UK Martin

prof. MUDr. Matej Samoš, PhD.

JLF UK Martin

doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD.

JLF UK Martin

doc. MUDr. Róbert Vyšehradský, PhD.

JLF UK Martin

MUDr. Tomáš Bolek, PhD.

JLF UK Martin

MUDr. Martin Ďuríček, PhD.

JLF UK Martin

MUDr. Michal Demeter, PhD.

JLF UK Martin

MUDr. Peter Hyrdel, PhD.

JLF UK Martin

MUDr. Lenka Lisá, PhD.

JLF UK Martin

MUDr. Stanislava Mikulová, PhD.

JLF UK Martin

MUDr. Michal Mokáň, PhD.

JLF UK Martin

MUDr. Martin Schnierer, PhD.

JLF UK Martin

MUDr. Lucia Stančiaková, PhD.

JLF UK Martin

MUDr. Matej Stančík, PhD.

JLF UK Martin

MUDr. Tomáš Šimurda, PhD.

JLF UK Martin

MUDr. Beatrice Bodorovská, PhD.

UNM Martin

MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD.

UNM Martin

MUDr. Emília Flochová, PhD.

UNM Martin

MUDr. Jan Hudeček, PhD.

UNM Martin

MUDr. Juraj Chudej, PhD.

UNM Martin

MUDr. Michal Kalman, PhD.

UNM Martin

MUDr. Miloš Kňazeje, PhD.

UNM Martin

MUDr. Ivan Kocan, PhD.

UNM Martin

MUDr. Pavel Makovický, PhD.

UNM Martin

MUDr. Renáta Michalová, PhD.

UNM Martin

MUDr. Ivana Plameňová, PhD.

UNM Martin

MUDr. Radoslava Šimonová, PhD.

UNM Martin

MUDr. Viera Tomášková, PhD.

UNM Martin

MUDr. Ľubica Váleková, PhD.

UNM Martin

MUDr. Matej Vnučák, PhD.

UNM Martin

doc. MUDr. Ľubomír Vladár, CSc.

NZZ Mošovce

MUDr. Zuzana Jedináková, PhD.

CHaT Martin

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.

LF UK Bratislava

prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.

LF UK Bratislava

prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.

LF UK Bratislava

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

LF UK Bratislava

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

LF UK Bratislava

doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD.

LF UK Bratislava

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.

LF UK Bratislava

doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD.

LF UK Bratislava

doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD.

LF UK Bratislava

MUDr. Miloš Nosáľ, PhD.

LF UK Bratislava

prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.

LF SZU Bratislava

doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.

LF SZU Bratislava

doc. MUDr. Adrián Okša, CSc.

LF SZU Bratislava

doc. MUDr. Ľubica Roziaková, PhD.

LF SZU Bratislava

doc. MUDr. Viera Fábryová, PhD.

UNB Bratislava

prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.

LF UPJŠ Košice

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.

LF UPJŠ Košice

prof. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD.

LF UPJŠ Košice

prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.

LF UPJŠ Košice

prof. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.

LF UPJŠ Košice

prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.

LF UPJŠ Košice

doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD.

LF UPJŠ Košice

doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc.

LF UPJŠ Košice

MUDr. Tomáš Guman, PhD.

LF UPJŠ Košice

MUDr. Marianna Vachalcová, PhD.

LF UPJŠ Košice

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.

TU Trnava

prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.

KU Ružomberok

prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.

Int. ambulancia Bratislava

doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.

Hemomedika Košice

doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.

NEDU, a.s. Ľubochňa

doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Diab. Ambul. Moldava n/B

doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy

MUDr. Viera Kissová, PhD.

FN Nitra

MUDr. Martin Hudec, PhD.

SÚSaCCH, a.s. BB

MUDr. František Kovář, PhD.

SÚSaCCH, a.s. BB

MUDr. Peter Chudý, PhD.

Kysucká nemocnica Čadca

prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

LF UP Olomouc

prof. MUDr. Pavel Horák, PhD.

LF UP Olomouc

doc. Mgr. Luděk Slavík, PhD.

LF UP Olomouc

doc. MUDr. Věra Krčová, CSc.

LF UP Olomouc

doc. MUDr. Marie Nakládalová, PhD.

LF UP Olomouc

MUDr. Antonín Hluší, PhD.

LF UP Olomouc

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

FN Motol Praha

prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

LF UK Hradec Králové

prof. MUDr. Pavel Žák, PhD.

LF UK Hradec Králové

doc. MUDr. Petr Dulíček, PhD.

LF UK Hradec Králové

doc. MUDr. Lukáš Smolej, PhD.

LF UK Hradec Králové

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

LF MU Brno