Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rada študijného programu

Názov Rady pre študijný(é) program(y)

RŠP pre ošetrovateľstvo

Študijný odbor

ošetrovateľstvo

Študijné programy (názov, stupeň, forma):

ošetrovateľstvo (1. stupeň, denná)

ošetrovateľstvo (2. stupeň, denná)

ošetrovateľstvo (3. stupeň, denná)

ošetrovateľstvo (1. stupeň, externá)

ošetrovateľstvo (2. stupeň, externá)

ošetrovateľstvo (3. stupeň, externá)

Garant (predseda):

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

Spolugarant:

doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD.

Spolugarant:

doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.

Spolugarant

doc. Mgr. Juraj Čáp, PhD.

Člen za študentov:

Mgr. Lucia Podolínska

Člen za zamestnávateľov:

Mgr. Jana Vadkertiová, MPH

Ďalší členovia (profilové predmety):

Mgr. Michaela Miertová, PhD.

Mgr. Radka Kurucová, PhD.

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

doc. MUDr. Miklušica, PhD., CETC

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.

Ďalší členovia (externisti):

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

Mgr. Ľubomíra Uherová, PhD.

Mgr. Jana Gelatiková, PhD.