Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rada študijného programu

Názov Rady pre študijné programy 

RŠP pre ošetrovateľstvo 

Študijný odbor 

ošetrovateľstvo 

Študijné programy (názov, stupeň, forma): 

ošetrovateľstvo (1. stupeň, denná) 

ošetrovateľstvo (2. stupeň, denná) 

ošetrovateľstvo (3. stupeň, denná) 

ošetrovateľstvo (1. stupeň, externá) 

ošetrovateľstvo (2. stupeň, externá) 

ošetrovateľstvo (3. stupeň, externá) 

Garant (predseda): 

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 

Spolugarant: 

doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD. 

Spolugarant: 

doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD. 

Spolugarant: 

doc. Mgr. Juraj Čáp, PhD. 

Člen za študentov: 

Mgr. Lucia Podolínska 

Člen za zamestnávateľov: 

Mgr. Jana Vadkertiová, MPH 

Ďalší členovia (za profilové predmety): 

Mgr. Dominika Kalánková, PhD.  

Mgr. Michaela Miertová, PhD.  

Mgr. Radka Kurucová, PhD.  

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.  

doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC  

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. 

Ďalší členovia (externisti, iní): 

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

Mgr. Ľubomíra Uherová, PhD.  

Mgr. Jana Gelatiková, PhD.