Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Komisie pre štátne skúšky

Meno

Pracovisko

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

predseda

JLF UK Martin

doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD.

JLF UK Martin

doc. Mgr. Juraj Čáp, PhD.

JLF UK Martin  

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.

JLF UK Martin

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.

JLF UK Martin

doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.

JLF UK Martin

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

JLF UK Martin

doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.

JLF UK Martin

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

JLF UK Martin

doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH

JLF UK Martin

doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

JLF UK Martin

PhDr. Jana Nemcová, PhD.

JLF UK Martin

doc. Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD.

JLF UK Martin

Mgr. Michaela Miertová,PhD.

JLF UK Martin

Mgr. Martina Lepiešová, PhD.

JLF UK Martin

Mgr. Martina Zanovitová, PhD.

JLF UK Martin

Mgr. Anna Ovšonková, PhD.

JLF UK Martin

Mgr. Edita Hlinková, PhD.

JLF UK Martin

Mgr. Radka Kurucová, PhD.

JLF UK Martin

Mgr. Ivan Farský, PhD.

JLF UK Martin

MUDr. Anton Mikolajčík, PhD.

JLF UK Martin

doc. PhDr. Mária Zamboriová, PhD.

LF UPJŠ Košice

prof. PhDr. Lucia Dimunová, PhD.

LF UPJŠ Košice

PhDr. Mária Sováriová Soósová, PhD.

LF UPJŠ Košice

prof. PhDr. Andrea Pokorná, PhD.

LF MU Brno

prof. PhDr. Darja Jarošová, PhD.

LF OU Ostrava

doc. PhDr. Radka Bužgová, PhD.

LF OU Ostrava

doc. PhDr. Mgr. Radka Kozáková, PhD.

LF OU Ostrava

doc. PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.

LF OU Ostrava

doc. Mgr. Elena Gurková, PhD.

FZ PU Prešov

doc. PhDr. Ľubica Derňárová, PhD., MPH

FZ PU Prešov

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH

FZ PU Prešov

PhDr. Silvia Žultáková, PhD.

FZ PU Prešov

doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH

FZ SZU Banská Bystrica

prof. PhDr. Helena Kadučáková, PhD.

FZ KU Ružomberok

prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD.

VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH

KOaZOS SZU Bratislava

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

FOaZOŠ SZU Bratislava

doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.

KOaZOŠ SZU Bratislava

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.

FZaSP TU Trnava

Mgr. Lenka Mazalová, PhD.

FZV UP Olomouc

doc. Petra Mandysová, MSN, Ph.D.

FZS Univerzita Pardubice

doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.

FSVaZ UKF Nitra

doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD.

FSVaZ UKF Nitra

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

ZSF JU České Budějovice

doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D.

ZSF České Budějovice

Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D.

ZSF České Budějovice

PhDr. Pavla Kudlová, Ph.D.

FHS UTB Zlín