Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rada študijného programu

Názov Rady pre študijné programy 

RŠP pre farmakológiu 

Študijný odbor 

farmácia

Študijné programy (názov, stupeň, forma): 

farmakológia (3. stupeň, denná, SK) 

farmakológia (3. stupeň, externá, SK) 

farmakológia (3. stupeň, denná, EN) 

farmakológia (3. stupeň, externá, EN) 

Garant (predseda): 

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.

Spolugarant: 

doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD.

Spolugarant: 

doc. MUDr. Marta Jošková, PhD.

Člen za študentov: 

PharmDr. Lukáš Smieško

Člen za zamestnávateľov: 

prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD.