Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rada študijného programu

Názov Rady pre študijné programy

RŠP pre farmakológiu

Študijný odbor

farmácia

Študijné programy (názov, stupeň, forma):

farmakológia (3. stupeň, denná, SK)

farmakológia (3. stupeň, externá, SK)

farmakológia (3. stupeň, denná, EN)

farmakológia (3. stupeň, externá, EN)

Garant (predseda):

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.

Spolugarant:

prof. MUDr. Martina Šutovská, PhD.

Spolugarant:

doc. MUDr. Marta Jošková, PhD.

Člen za študentov:

PharmDr. Lukáš Smieško

Člen za zamestnávateľov:

prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD.