Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ošetrovateľská starostlivosť v komunite

Odborný garant programu:

Mgr. Radka Kurucová, PhD.

Ústav ošetrovateľstva JLF UK

Malá Hora 5

036 01 Martin

serfelovajfmed.uniba.sk

<output>č. tel. :   043/2633 456</output>

<output>č. tel. :   043/2633 456</output>

č. tel. : 043/26 33 438

 

<output>č. tel. :   043/2633 456</output>


Dĺžka trvania študijného programu: 1 rok

 

náplň špecializačného študijného programu

úhrada za špecializačné štúdium

Rozhodnutie o akreditácii - zoznam akreditovaných výučbových ZZ

KALENDÁR VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT

 

Prihlášky posielajte na adresu:

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie ZP
Malá Hora  4A
dekanát JLF UK
036 01  Martin

 

UPOZORNENIE:

JLF UK v Martine zaraďuje sestry do špecializačného štúdia len k 1. októbru daného kalendárneho roka. Žiadosti o zaradenie do špecializačného študijného programu prijímame do 30. júna 2019. Dovoľujeme si zároveň upozorniť, že študijný program sa otvára pre najmenej 10 prihlásených uchádzačov.