Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rúška JLF UK

4,50 eur.