Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Dipl.-Ing. Peter Amersdorfer, Dr.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec

Ing. Eva Baranovičová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec

RNDr. Dušan Braný, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 654
41654
41654
5.48
5.48

MUDr. Michal Cibulka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 665
41665

Ing. Barbora Czippelová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 451
41451

doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
02/602 96 473
41824
B2 440

RNDr. Dana Dvorská, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 654
41 654
41654
5.48
5.48 5.33
Divízia Molekulová Medicína

RNDr. Andrea Evinová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 407
043/2633 660
3.63
41407
41660

doc. Mgr. Marián Grendár, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 652
41652
5.42

Ing. Zuzana Hatoková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 469
3.96
41660

Ing. Petra Hnilicová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
+421-43-2633-660
41 660

Mgr. Veronika Holubeková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 651
41651

doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec

RNDr. Zuzana Kolková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
41651
5.27

RNDr. Maroš Kolomazník, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec

RNDr. Petra Košútová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec

Mgr. Alžbeta Kráľová Trančíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec

RNDr. Dušan Loderer, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec

RNDr. Vincent Lučanský, Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 804
41804
Biomed, Divízia Onkológia, miestnosť č. 5.50

Mgr. Sandra Meršaková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 653
41653
5.46

RNDr. Pavol Mikolka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
41473

doc. RNDr. Ľudovít Mušák, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
41486
Mobil: 0908254635

Ing. Slavomíra Nováková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 669
41669

Ing. Bc. Martin Petráš, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
41486

Mgr. Michal Pokusa, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
41683
Ústav Patologickej Fyziológie č.d. 37

Ing. Lucia Ráheľová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 698
4.66
41698

Ing. Miroslava Šarlinová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
41485

RNDr. Mária Škereňová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 480
41480

RNDr. Oliver Štrbák, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec

Ing. Zuzana Turianiková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec

Ing. Zuzana Višňovcová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec