Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oddelenie bioinformatiky

Vedúci Oddelenia bioinformatiky

 

doc. Mgr. Marián Grendár, PhD.

 

V Martinskom centre pre biomedicínu  je zriadené  aj Oddelenie bioinformatiky, ktoré sa venuje aplikovanej bioinformatike neinvazívneho prenatálneho testovania a molekulárno-genetických analýz, aplikovanej a teoretickej bioštatistike a aplikáciám evidenciálnej štatistiky v genetike.

 

doc. Mgr. Marián Grendár, PhD.,
e-mail: marian.grendarjfmed.uniba.sk telefón: 043/2633652, VoIP: 41652