Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Riaditeľstvo

Riaditeľka Martinského centra pre biomedicínu:

Riaditeľkou Martinského centra pre biomedicínu sa od 20. apríla 2015 stala prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.

 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.

   1967 - ukončila štúdium na LF UK Martin, získala titul MUDr.      

   1974 - získala titul CSc.

   1992 - získala titul DrSc.

   1995 - profesor v odbore farmakológia

   1992 - 2008 - vedúca Ústavu farmakológie JLF UK Martin

   2015 - riaditeľka BioMedu Martin

 

Realizovaný projekt, ktorý riadi, vytvára intelektuálne stimulujúce pro­stredie pre realizáciu výskumno-vývojových aktivít a ich pria­mej translácie do klinickej praxe najmä v štyroch vedných oblastiach: molekulová medicína, neurovedy, onkológia a respirológia.

 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc., e-mail: nosalovajfmed.uniba.sk 
telefón: 043/2633612, VoIP: 41612

Sekretariát riaditeľky:

Ing. Lucia Ráheľová,
e-mail: lucia.rahelovajfmed.uniba.sk, telefón: 043/2633 698, VoIP: 41698


Kontaktná adresa:

Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)

riaditeľstvo

Malá Hora 4D

03601 Martin


Riaditelia jednotlivých divízií:

Molekulová medicína 

doc. RNDr. Erika Halašová, PhD.,
e-mail: halasovajfmed.uniba.sk telefón: 043/2633439, VoIP: 41439 

Neurovedy

prof. RNDr. Peter Račay, PhD.,
e-mail: racayjfmed.uniba.sk telefón: 043/2633443, VoIP: 41443

Onkológia

doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.,
e-mail: lasabovajfmed.uniba.sk telefón: 043/2633803, VoIP: 41803

Respirológia

prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.,
e-mail: kamil.javorkajfmed.uniba.sk telefón: 043/2633401, VoIP: 41401

Centrálny zverinec

doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD.,
e-mail: brozmanovajfmed.uniba.sk telefón: 0432633615, VoIP: 41615