Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Riaditeľstvo

Riaditeľka Martinského centra pre biomedicínu

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

 

Malá Hora 4D

036 01 Martin

 

Tel: 043/2633612, VoIP: 41612

e-mail: erika.halasovauniba.sk

 

Sekretariát riaditeľky

Ing. Lucia Ráheľová

 

Malá Hora 4D

036 01 Martin

 

Tel: 043/2633698, VoIP: 4169

e-mail: lucia.rahelovauniba.sk