Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Riaditeľ:

Prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.

 

Výskumní pracovníci:

Mgr. Ivana Kazimierová, PhD.

PharmDr. Martin Kertys, PhD.

Mgr. Michaela Kocmálová, PhD.

RNDr. Maroš Kolomazník, PhD.

RNDr. Petra Košútová, PhD.

MUDr. Andrea Mešťaníková, PhD.

RNDr. Pavol Mikolka, PhD.

Prof. MUDr. Daniela Mokrá, PhD.

Prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.

Ing. Anna Urbanová, PhD.


 1. ADC Chemico-physical and pharmacodynamic properties of extracellular Dictyosphaerium chlorelloides biopolymer / Michal Halaj ... [et al.]
  In: Carbohydrate polymers. - Roč. 198 (2018), s. 215-224
 2. ADC Degenerative Lumbar Spondylolisthesis: Biochemical Aspects and Evaluation of Stabilization Surgery Extent in Terms of Adjacent Segment Disease Theory / Juraj Šutovský ... [et al.]
  In: World Neurosurgery [elektronický dokument]. - Roč. 121 (2019), s. E554-E565 [print]
 3. ADC Echinacea complex - chemical view and anti-asthmatic profile / M. Šutovská... [et al.]
  In: Journal of Ethnopharmacology. - Roč. 175 (2015), s. 163-171
 4. ADC Insulin Pump Therapy - Influence on Body Fat Redistribution, Skeletal Muscle Mass and Ghrelin, Leptin Changes in T1D Patients / Dana Pridávková ... [et al.]
  In: Obesity facts. - Roč. 11, č. 6 (2018), s. 454-464
 5. ADC Bronchodilatory, antitussive and anti-inflammatory effect of morin in the setting of experimentally induced allergic asthma / S. Fraňová... [et al.]
  In: Journal of Pharmacy and Pharmacology. - Roč. 68, č. 8 (2016), s. 1064-1072
 6. ADM The effect of erdosteine on airway defence mechanisms and inflammatory cytokines in the settings of allergic inflammation / Soňa Fraňová ... [et al.]
  In: Pulmonary Pharmacology and Therapeutics. - Roč. 54 (2019), s. 60-67
 7. ADN The Modulation of Detrusor Contractility by Agents Influencing Ion Channel Activity / Michaela Kocmálová ... [et al.]
  In: European Pharmaceutical Journal. - Roč. 65, č. 2 (2018), s. 8-11
 8. ADN The role of cytokines in degenerative spine disorders / J. Šutovský ... [et al.]
  In: European Pharmaceutical Journal [elektronický zdroj]. - Roč. 64, č. 1(2017), s. 26-29 [online]
 9. ADN Effect of inhaled and oral-n-acetylcysteine on airway defense mechanism / L. Pappová, I. Kazimierová, M. Kocmálová
  In: European Pharmaceutical Journal [elektronický zdroj]. - Roč. 64, č. 1 (2017), s. 17-21 [online]
 10. ADN Influence of smooth muscle contractility by inhibition of crac channels activity / M. Kocmálová, I. Kazimierová
  In: European Pharmaceutical Journal [elektronický zdroj]. - Roč. 64, č. 1 (2017), s. 10-12 [online]
 11. ADN The effect of short-term and long-term application of fisetin on experimentally induced airway hyperreactivity / I. Kazimierová ... [et al.]
  In: European Pharmaceutical Journal [elektronický zdroj]. - Roč. 64, č. 1 (2017), s. 7-9 [online]
 12. AEC Potassium ion channels and allergic asthma / M. Kocmálová... [et al.]
  In: Allergens and Airway Hyperreactivity. Vol. 838. - ISBN 978-3-319-10008-1. - Basel : Springer, 2015. - S. 35-45
 13. AEC Acute and chronic effects of oral erdosteine on ciliary beat frequency, cough sensitivity and airway reactivity / Lenka Pappová ... [et al.]
  In: Pulmonary Disorders and Therapy : č. 123. - ISBN 978-3-319-73702-7. - Cham : Springer International Publishing AG, 2018. - S. 1-10
 14. AEC Combination Therapy with Budesonide and Salmeterol in Experimental Allergic Inflammation / L. Pappová ... [et al.]
  In: Pulmonary Infection and Inflammation. - 978-3-319-44484-0. - Basel : Springer, 2016. - S. 25-34
 15. AEC Effects of provinol and its combinations with clinically used antiasthmatics on airway defense mechanisms in experimental allergic asthma / I. Kazimierová... [et al.]
  In: Allergens and Airway Hyperreactivity. Vol. 838. - ISBN 978-3-319-10008-1. - Basel : Springer, 2015. - S. 27-34
 16. AED Nové farmakodynamické vlastnosti komplexu z Chlorella pyrenoidosa s perspektívou využitia pri liečbe alergickej astmy / J. Baboríková ... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 9 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-043-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2017. - S. 43-50 [online]
 17. AED Korelácia hladín cytokínov s intenzitou a lokalizáciou nociceptívnej percepcie pri spondylolistéze / J. Šutovský ... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 9 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-043-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2017. - S. 51- 58 [online]
 18. AED Účinok polyfenolických látok a experimentálne vyvolaná alergická astma / I. Kazimierová... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 6 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-75-2. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 22-28 [online]
 19. AED Účinok dlhodobého podania beta 2 sympatomimetík a glukokortikoidov na obranné mechanizmy dýchacích ciest / L. Pappová... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 6 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-75-2. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 47-54 [online]
 20. AED Vplyv Provinolu a kombinovanej terapie Provinolu s klinickými antiastmatikami na hyperreaktivitu dýchacích ciest počas experimentálneho alergického zápalu / I. Kazimierová... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 5 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-50-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2013. - S. 17-24 [online]
 21. AED Ovplyvnenie mukociliárneho klírensu látkami zo skupiny mukolytík a antitusík / M. Molitorisová ... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 9 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-043-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2017. - S. 16-22 [online]
 22. AED Antitusická bronchodilatačná a ciliomodulačná aktivita budesonidu v kombinácií s beta2-sympatomimetikami / L. Pappová... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 10. - ISBN 978-80-223-3924-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2015. - S. 73-79
 23. AED Antiastmatické účinky flavinolu7 a jeho kombinácie s budesonidom na zvieracom modely astmy / I. Kazimierová... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 10. - ISBN 978-80-223-3924-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2015. - S. 80-85
 24. AED Cíliomodulačné účinky polyfenolov / I. Kazimierová ... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 9 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-043-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2017. - S. 11-15 [online]
 25. AED Vplyv komplexu z Chlorella pyrenoidosa na obranné mechanizmy dýchacích ciest v podmienkách experimentálne vyvolanej astmy u morčiat / Jana Barboríková ... [et al.]
  In: Z laboratória do klinickej praxe 1. - ISBN 978-80-89694-41-9. - Turany : P + M, 2018. - S. 13-18
 26. AED Vplyv dlhodobej aplikácie Flavinu 7(R) na remodeláciu dýchacích ciest v podmienkach experimentálne vyvolanej alergickej astmy / Ivana Kazimierová ... [et al.]
  In: Z laboratória do klinickej praxe 1. - ISBN 978-80-89694-41-9. - Turany : P + M, 2018. - S. 115-118
 27. AED Anti-inflammatory and anti-remodeling effect of red-wine polyphenols in the settings of experimentally induced allergic asthma / I. Kazimierová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 11. - ISBN 978-80-223-4194-3. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2016. - S. 29-33
 28. AED Antitusický účinok fisetínu hodnotený u zvierat s experimentálne vyvolaným alergickým zápalom dýchacích ciest / I. Kazimierová ... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 8 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-023-1. - Martin : JLF UK, 2016. - S. 38-41 [online]
 29. AED Vplyv mukolytík na klírens hlienu / L. Pappová ... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 8 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-023-1. - Martin : JLF UK, 2016. - S. 42-45 [online]
 30. AED Vplyv dlhodobej aplikácie Provinolu a jeho kombinícií s klinicky používanými antiastmatikami na obranné mechanizmy dýchacích ciest / I. Kazimierová... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 9. - ISBN 978-80-223-3651-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta, 2014. - S. 36-42
 31. AED Vplyv dlhodobej aktivácie draslíkových iónových kanálov na experimentálne indukovanú alergickú astmu / M. Kocmálová... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 9. - ISBN 978-80-223-3651-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta, 2014. - S. 43-49
 32. AED Morín ako potenciálna látka v ovplyvnení experimentálneho alergického zápalu / Miroslava Molitorisová ... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 10. - ISBN 978-80-8187-059-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 17-22
 33. AED Remodelácia dýchacích ciest vyvolaná alergickým zápalom / Ivana Kazimierová
  In: Nové trendy vo farmakoterapii : 10. - ISBN 978-80-8187-059-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 13-16
 34. AFG Polyphenolic compounds and experimentally induced allergic asthma / I. Kazimierová... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Roč. 157, suppl. 1 (2013), S3-S4
 35. AFG Pharmacological suppression of CRAC channels possesses complex antiasthmatic effect in experimental conditions / M. Šutovská... [et al.]
  In: First International Convention Immunopharmacology - Vaccipharma 2015. 3rd International Congress on Imunopharmacology. - ISBN 978-959-7076-54-4. - Kuba : Cuban Society of Pharmacology, 2015. - Nestr. [1 s.]
 36. AFG Dlhodobý účinok inhalačne podaného budesonidu, salmeterolu a ich kombinácie na ciliárnu erekciu v podmienkach experimentálne vyvolaného alergického zápalu / L. Pappová... [et al.]
  In: 65. Česko-slovenské farmakologické dny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-260-8027-5. - Praha : 1. LF UK a VFN, 2015. - S. 8 [online]
 37. AFG Bronchodilatačný a antitusický účinok morinu v podmienkach experimentálne vyvolaného alergického zápalu / I. Kazimierová... [et al.]
  In: 65. Česko-slovenské farmakologické dny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-260-8027-5. - Praha : 1. LF UK a VFN, 2015. - S. 5 [online]
 38. AFG Účinok provinolu, flavínu7 a ich kombinovanej terapie s budesonidom na experimentálnom modely alergickej astmy / I. Kazimierová... [et al.]
  In: 4. Květinův den : Mezioborový seminář mladých farmakologů a toxikologů. - ISBN 978-80-263070-4-4. - Brno : Vetrinární a farmaceutická univerzita, 2014. - S. 9
 39. AFG Vplyv akútneho a chronického podania erdosteínu na obranné mechanizmy dýchacích ciest v experimentálnych podmienkach / L. Pappová ... [et al.]
  In: 66. Česko-slovenské farmakologické dny. - ISBN 978-80-260-9782-2. - Brno : Farmakologický ústav LF MU, 2016. - S. 121-122
 40. AFG Effect of red-wine polyphenolic compound on experimentally induced allergic asthma / S. Fraňová... [et al.]
  In: Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. - Roč. 115, suppl. 1 (2014), s. 341
 41. AFH Long-term CRAC channel inhibition attenuates allergic inflammation, airway hyperreactivity and remodeling in ovalbumin-induced animal models of asthma / M. Šutovská ... [et al.]
  In: 25. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-015-6. - Martin : Ústav lekárskej biofyziky JLF UK, 2016. - Nestr. [1 s.] [online]
 42. AFH Terapeutický potenciál flavonolu-morin v liečbe astmy hodnotený v experimentálnych podmienkach / I. Kazimierová ... [et al.]
  In: 25. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-015-6. - Martin : Ústav lekárskej biofyziky JLF UK, 2016. - Nestr. [1 s.] [online]
 43. AFH Chlorella pyrenoidosa complex: characterization of anti-asthmatic profile / J. Jakubíková ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Vol. 10, suppl. 2 (2017), s. 28
 44. AFH Vplyv profylaxie Provinolu na obranné reflexy dýchacích ciest v podmienkach experimentálnej alergickej astmy / I. Kazimierová, S. Fraňová
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2013. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-5-7. - Banská Bystrica : Preveda, 2013. - S. 52-53 [online]
 45. AFH Expression of renin-angiotensin system components in rat adipose tissue - influence of high fat diet / K. Kršková... [et al.]
  In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. - Roč. 15, č. 3 (2012), s. 17-18
 46. AFH Vysoko-napäťové kalcium-senzitívne draslíkové kanály (BKCa) a alergická astma / M. Kocmálová ... [et al.]
  In: 25. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-015-6. - Martin : Ústav lekárskej biofyziky JLF UK, 2016. - Nestr. [1 s.] [online]
 47. AFH Vplyv dlhodobého podania kombinovanej inhalačnej terapie salmeterolom a budesonidom na obranné mechanizmy dýchacích ciest v podmienkach experimentálne vyvolaného alergického zápalu / L. Pappová ... [et al.]
  In: 25. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-015-6. - Martin : Ústav lekárskej biofyziky JLF UK, 2016. - Nestr. [1 s.] [online]
 48. AFH Alergická astma v experimentálnych podmienkach / S. Fraňová... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 25 [online]
 49. AFH Účinok polyfenolických látok a experimentálne vyvolaná alergická astma / I. Kazimierová... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 38 [online]
 50. BEE Anti-asthmatic effects of polyphenolic compounds in asthmatic model / I. Kazimierová... [et al.]
  In: New Frontiers in the Research of PhD Students : 11th International Medical Postgraduate Conference. - ISBN 978-80-260-7244-7. - Hradec Králové : Karlova univerzita, Lekárska fakulta, 2014. - S. 66-69
 51. BEF Farmakodynamické účinky vybraných polyfenolických zmesí a samostatne pôsobiacich polyfenolov / I. Kazimierová... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 7 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-001-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 5-9 [online]
 52. BEF Vplyv experimentálne vyvolaného alergického zápalu na ciliárnu frekvenciu / L. Pappová... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 7 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-001-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 15-19 [online]
 53. BFA The effect of inhaled B2-sympathomimetics and glucocorticoids on respiratory tract defense mechanisms / L. Pappová... [et al.]
  In: International Conference "Advances in Pneumology" [elektronický zdroj]. - Wroclaw : Medical University, 2014. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 54. BFA The influence of CRAC ion channels blocker on inflammation and ciliary beat frequency in condition of experimentally-induced allergic asthma / M. Šutovská... [et al.]
  In: International Conference "Advances in Pneumology" [elektronický zdroj]. - Kassel : [s.n.], 2013. - Nestr. [1 s.] [online]
 55. BFA Morin Effects on Airways Defence Reflexes and Allergic Inflammation in the Setting of Experimentally Induced Allergic Asthma / S. Fraňová ... [et al.]
  In: 7th ACMAP : American Council for Medicinally Active Plants. - Lima : [s.n.], 2016. - Nestr. [1 s .]
 56. BFA The bronchodilatory, antitussive and antiinflammatory effect of morin in the setting of experimentally induced allergic asthma / S. Fraňová... [et al.]
  In: Fusion Conference Natural Products. - Budapešť : [s.n.], 2015. - S. 52-53
 57. BFA The influence of fisetin on airway defense reflexes evaluated in experimental conditions / I. Kazimierová ... [et al.]
  In: World Congress on Pharmacology and Chemistry of Natural Compounds. - Tbilisi : Tbilisi State Medical University, 2017. - S. 54
 58. BFA Polyphenols and ciliary beat frequency in guinea pig tracheal epihelium / M. Jošková ... [et al.]
  In: World Congress on Pharmacology and Chemistry of Natural Compounds. - Tbilisi : Tbilisi State Medical University, 2017. - S. 53
 59. BFA The bronchodilatory, antitussive and anti-inflammatory effect of morin in experimental conditions of allergic asthma / I. Kazimierová... [et al.]
  In: 11th International Conference "Advances in Pneumology" [elektronický zdroj]. - [S.l.] : [s.n.], 2015. - Nestr. [1 s.] [online]
 60. BFA Flavin7 and allergic asthma in experimental conditions / I. Kazimierová... [et al.]
  In: International Conference "Advances in Pneumology" [elektronický zdroj]. - Wroclaw : Medical University, 2014. - Nestr. [1 s.] [online]
 61. BFA Combination therapy with budesonide and salmeterol under the condition of experimentally induced allergic inflammation / L. Pappová... [et al.]
  In: 11th International Conference "Advances in Pneumology" [elektronický zdroj]. - [S.l.] : [s.n.], 2015. - Nestr. [1 s.] [online]
 62. BFA Acute and chronic effect of erdosteine on airway defense mechanisms / L. Pappová ... [et al.]
  In: International Conference "Advances in Pneumology" [elektronický zdroj]. - Waršava : [s.n.], 2016. - Nestr. [1 s.] [online]
 63. BFA Influence of CRAC channel blocker on airways remodelling changes in experimentally-induced allergic asthma conditions / M. Šutovská ... [et al.]
  In: International Conference "Advances in Pneumology" [elektronický zdroj]. - Waršava : [s.n.], 2016. - Nestr. [1 s.] [online]
 64. BFA Long-term administered CRAC channel blocker possesses anti-inflammatory and anti-remodeling effects in experimental animal asthma model / M. Šutovská... [et al.]
  In: Miami Winter Symposium 2016 : Inflammation Causes, Prevention and Cures. - Miami : [s.n.], 2016. - Nestr. [1 s.] poster 154
 65. BFB Modulácia alergického zápalu dýchacích ciest derivátmi flavonoidov / Ivana Kazimierová ... [et al.]
  In: 26. Martinské dni dýchania : program a abstrakty. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 13-13
 66. BFB Ovplyvnenie experimentálne indukovaného alergického zápalu dýchacích ciest glykokonjugátmi zo sladkovodných rias / Jana Barboríková ... [et al.]
  In: 26. Martinské dni dýchania : program a abstrakty. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 14-14
 67. BFB The effect of erdosteine on airway defense mechanisms and inflammatory markers in ovalbumine-senzitized guinea pigs / Miroslava Molitorisová ... [et al.]
  In: 26. Martinské dni dýchania : program a abstrakty. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 22-22
 68. DAI Vplyv polyfenolických látok na obranné reflexy dýchacích ciest a zápal v podmienkach experimentálnej alergickej astmy / I. Kazimierová
  Martin : [s.n.], 2016