Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Riaditeľ:

Prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.

 

Výskumní pracovníci:

Mgr. Martina Antošová, PhD.

Mgr. Ivana Kazmimierová, PhD.

PharmDr. Martin Kertys, PhD.

Mgr. Michaela Kocmálová, PhD.

RNDr. Maroš Kolomazník, PhD.

RNDr. Petra Košútová, PhD.

RNDr. Pavol Mikolka, PhD.

Doc. MUDr. Daniela Mokrá, PhD.

Doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.

Ing. Anna Urbanová, PhD.


prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Respirológie
Publikačná činnosť

Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Respirológie
Publikačná činnosť

Mgr. Ivana Kazimierová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Respirológie
VoIP
41695
Publikačná činnosť

PharmDr. Martin Kertys, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Respirológie
Publikačná činnosť

RNDr. Maroš Kolomazník, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Respirológie
Publikačná činnosť

RNDr. Petra Košútová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Respirológie
Publikačná činnosť

RNDr. Pavol Mikolka, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Respirológie
VoIP
41473
Publikačná činnosť